SLUŽBYGH

Plány V Digitální Podobě

GH Real Time
The best decisions right now

SEZNAMTE SE SE STAVEM SVÝCH JEŘÁBŮ V REÁLNÉM ČASE A MAXIMÁLNĚ TAK ZHODNOŤTE SVÉ PODNIKÁNÍ

Ve společnosti GH si myslíme, že nejlepší služba je ta, která předvídá potřeby zákazníků a přináší řešení ještě předtím, než se objeví problém. S GH Real Time je to nyní možné.

Pomocí sofistikovaného digitálního technického systému propojujeme stroje, data a uživatele, abychom měli kontrolu nad celým životním cyklem jeřábů.

Používáme nejnovější technologie k využití dat jak u jeřábu, tak na cloudu, abychom vám mohli poskytnout informace o životním cyklu vašeho zařízení a zvýšili efektivitu, bezpečnost a produktivitu vaší práce.

GH Real Time

TŘI PLÁNY SLUŽEB

Nabízíme tři plány služeb, které se přizpůsobí potřebám vašeho podniku: SMART, SAFE a PRODUCTIVE.

Plan SMART

PLAN SMART

Plan SMART umožňuje každodenní zobrazování dat. Jde o vstupenku do digitalizace průmyslové údržby.

Plan SAFE

PLAN SAFE

Plan SAFEkromě monitorování a dalších služeb, jako jsou alarmy, zprávy se zpracovanými daty a doporučeními a dálková podpora personálu GH, nabízí i větší bezpečnost osob díky novým typům údržby navrženým speciálně za daným účelem.

Plan PRODUCTIVE

PLAN PRODUCTIVE

Plan PRODUCTIVEpřidává k předchozím službám ještě zkušenosti a znalosti jeřábů GH a odvětví. Náš tým odborníků analyzuje data z každého stroje a vykládá je prostřednictvím proaktivního monitoringu pomocí vlastního softwaru k výpočtu životního cyklu jednotlivých komponent. Údržba se tak přizpůsobuje skutečnému používání jeřábu.

MONITOROVÁNÍ

MONITOROVÁNÍ

MONITOROVÁNÍ

 • Každodenní zobrazování dat.
 • Zobrazení technické dokumentace zařízení.
 • Každodenní zobrazování dat.
 • Zpětně spouštění kritických alarmů.
 • Pravidelné e-mailové zprávy se zpracovanými údaji.
 • Zobrazení technické dokumentace zařízení.
 • Klientský portál: Správa dokumentů / Historie dat / Digitalizace.
 • Umístění provozních dat do systému řízení KLIENTA pro personalizované zpracování.
 • Každodenní zobrazování dat.
 • Proaktivní monitorování činnosti jeřábů ze strany GH.
 • Zpětně spouštění kritických alarmů.
 • Spouštění alarmů za účelem prevence a jejich proaktivní správa.
 • Pravidelné e-mailové zprávy se zpracovanými údaji.
 • Zobrazení technické dokumentace zařízení.
 • Klientský portál: Správa dokumentů / Historie dat / Digitalizace.
 • Umístění provozních dat do systému řízení KLIENTA pro personalizované zpracování.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

 • Nové rozsahy údržby* související s alarmy.
 • Výpočet zbývající životnosti komponentů pomocí chytrého systému a následné doporučení nezbytných opatření*

KOREKTIVNÍ ÚDRŽBA

KOREKTIVNÍ ÚDRŽBA

 • Předběžná zpětná dálková diagnostika.
 • Předběžná retrospektivní zpětná dálková diagnostika.
 • Předběžná proaktivní dálková diagnostika.

NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY

 • Velká dostupnost náhradních a spotřebních dílů.
 • Velká dostupnost náhradních a spotřebních dílů.
 • Velká dostupnost náhradních a spotřebních dílů.
 • Rady ohledně kritických náhradních dílů, se speciálními slevami.
Plan SMART

PLAN SMART

Plan SMART umožňuje každodenní zobrazování dat. Jde o vstupenku do digitalizace průmyslové údržby.

MONITOROVÁNÍ

 • Každodenní zobrazování dat.
 • Zobrazení technické dokumentace zařízení.

NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY

 • Velká dostupnost náhradních a spotřebních dílů.
 • 10% sleva na nákup v pobočkách.
Plan SAFE

PLAN SAFE

Plan SAFEkromě monitorování a dalších služeb, jako jsou alarmy, zprávy se zpracovanými daty a doporučeními a dálková podpora personálu GH, nabízí i větší bezpečnost osob díky novým typům údržby navrženým speciálně za daným účelem.

MONITOROVÁNÍ

 • Každodenní zobrazování dat.
 • Spouštění kritických alarmů zpětně.
 • Pravidelné zprávy se zpracovanými daty e-mailem.
 • Zobrazení technické dokumentace zařízení.
 • Klientský portál: Správa dokumentů / Historie dat / Digitalizace.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

 • U nových typů údržby souvisejícími s alarmy je úkolem kontrolních míst zajištění bezpečnosti.

KOREKTIVNÍ ÚDRŽBA

 • Předběžná diagnostika na dálku zpětně, která umožní analyzovat první známky a příčinu havárie.

NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY

 • Velká dostupnost náhradních a spotřebních dílů.
 • 15% sleva na nákup v pobočkách.
Plan PRODUCTIVE

PLAN PRODUCTIVE

Plan PRODUCTIVEpřidává k předchozím službám ještě zkušenosti a znalosti jeřábů GH a odvětví. Náš tým odborníků analyzuje data z každého stroje a vykládá je prostřednictvím proaktivního monitoringu pomocí vlastního softwaru k výpočtu životního cyklu jednotlivých komponent. Údržba se tak přizpůsobuje skutečnému používání jeřábu.

MONITOROVÁNÍ

 • Každodenní zobrazování dat.
 • Proaktivní monitorování činnosti jeřábů ze strany GH.
 • Spouštění kritických alarmů zpětně.
 • Spouštění preventivních alarmů a jejich proaktivní správa.
 • Pravidelné zprávy se zpracovanými daty e-mailem.
 • Zobrazení technické dokumentace zařízení.
 • Klientský portál: Správa dokumentů / Historie dat / Digitalizace.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

 • Výpočet zbývající životnosti komponent.

KOREKTIVNÍ ÚDRŽBA

 • Předběžná diagnostika na dálku zpětně, která umožní analyzovat první známky a příčinu havárie.
 • Předběžná proaktivní diagnostika na dálku, která předčí potřeby klienta.
 • Závazný příjezd operátora do provozu klienta do 24 hodin.

NÁHRADNÍ A SPOTŘEBNÍ DÍLY

 • Velká dostupnost náhradních a spotřebních dílů.
 • 15% sleva na nákup v pobočkách.
 • Proaktivní přístup u znalostí potřeb týkajících se zásob díky historii incidentů.
 • Kritické náhradní díly do 24 hod v provozu klienta.

VÝHODY

VYUŽIJTE TĚCHTO NOVÝCH DIGITÁLNÍCH MOŽNOSTÍ.
Získejte větší dostupnost zařízení
Získejte větší dostupnost zařízení

Minimalizujte riziko vzniku havárií, snižte počet neplánovaných prostojů.

Získejte větší bezpečí
Získejte větší bezpečí

Předcházejte kritickým situacím pomocí alarmů v reálném čase a programovatelných dat jeřábu.

Získejte vyšší rentabilitu
Získejte vyšší rentabilitu

Zhodnoťte celkové náklady na zařízení.

Získejte znalosti
Získejte znalosti

Díky informacím získaným z dat se rozhodujte co nejobjektivněji.

VÝHODY

Hledáte kvalitní jeřáby a další zdvihací zařízení?
Žádost o nabídku