VÝROBKYGH / TECHNOLOGICKÉ VÝHODY

Centrifugal brake

Centrifugal brake

 

Přídavná odstředivá brzda zdvihu

GH’S ŘEŠENÍ: Přídavná odstředivá brzda

 • Autonomně pracující systém s mechanickým zařízením, které využívá odstředivé síly generované při klesajícím nákladu.
 • Odstředivá brzda je mechanicky spřažena s bubnem kladkostroje pomocí systému pastorek (brzda) – korunka (buben).
 

VÝHODY

 • výšená bezpečnost.
  • Plně mechanický systém ovládání, takže nepotřebuje vnější síly nebo signály.
  • Blokování brzd je progresivní a pohyb je blokován.
  • Brzdná energie se rozptýlí v samotné brzdě.
 • Minimální údržba.
  • Minimální údržba díky konstrukci a těsnění. Každých 5 let je vyžadována kompletní revize brzdy výrobcem.
 

JAK TO FUNGUJE

 1. Zvedací buben otáčí brzdou pomocí korunového a pastorkového kola.
 2. Pokud zatížení klesne při rychlosti vyšší než 20 % jmenovité rychlosti, dojde k aktivaci brzdy v důsledku odstředivé síly.
 3. Zátěž se rychle zastaví.
 4. Po aktivaci brzdy je třeba analyzovat příčiny a musí se zkontrolovat celý jeřáb včetně brzdy.

Doba brzdění závisí především na tom, jak blízko je skutečné zatížení jmenovitému zatížení. Pro skutečné zatížení 20 % jmenovitého zatížení a více je doba brzdění obvykle kratší než 1 sekunda.

Brzdná dráha závisí na skutečném zatížení a na vlastnostech kladkostroje. Tento systém chrání před pády způsobenými nehodami v převodovce, motoru a bubnu. Neaktivuje se v případě přetržení lanek, částí hákového bloku, pevného bodu nebo kladek.

 

Hledáte kvalitní jeřáby a další zdvihací zařízení? Žádost o nabídku