VÝROBKYGH / TECHNOLOGICKÉ VÝHODY

Dvojitý kladkostroj

Dvojitý kladkostroj

 

Synchronizované zdvihání až 200 tun pomocí CORE+

ŘEŠENÍ GH: DVOJITÝ ZDVIHÁK S CORE+

 • Ve společnosti GH nabízíme našim zákazníkům stále přínosnější řešení rozšiřováním rozsáhlého sortimentu zdviháků, což nám umožňuje zvedat až 200 tun s využitím synchronizace CORE+.
 • Řešení TWIN HOIST má indikátory hmotnosti, bezpečné doby provozu i doby údržby a zahrnuje řízení zátěže zabraňující houpání.
 • Minimalizuje namáhání mechanických součástí a konstrukcí a řídí spouštění a zastavování pohonů přes frekvenční měniče.
 

VÝHODY

 • Ekonomie.
  • Využívá na standardní zdviháky vyráběné společností GH.
  • Se základními komerčními součástmi.
 • Zvýšená bezpečnost.
  • Bezpečnostní faktor lana vyšší než 5. V souladu s pokyny evropské směrnice o strojních zařízeních a americkými předpisy CMAA.
  • Bezpečnost při zavěšení zátěže (4 lana). Pokud jedno z jeřábových lan praskne, ostatní tři zátěž udrží.
  • Zabraňuje sklouznutí zátěže.
 • Produktivita.
  • Rychlost zvýšená až o 50 % u zátěží nižších než ¼ jmenovitého zatížení.
 

HOW IT WORKS

Při synchronizaci zdviháků pomocí systému CORE+ se sčítá nosnost zdviháků, aniž by bylo nutné splétat závěsná lana, což zajistí skutečný vertikální zdvih nákladu.

Doplňky: Bezpečnostní brzda bubnu a zabezpečení proti povolenému lanu.

 

Hledáte kvalitní jeřáby a další zdvihací zařízení? Žádost o nabídku