VÝROBKYGH / TECHNOLOGICKÉ VÝHODY

Vývoj chytrého jeřábu

Vývoj chytrého jeřábu
REGENERACE ENERGIE NEJNOVĚJŠÍ SVĚTELNÁ TECHNOLOGIE SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ HOUPÁNÍ SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ KŘÍŽENÍ SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ KŘÍŽENÍ REGENERACE ENERGIE SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ HOUPÁNÍ NEJNOVĚJŠÍ SVĚTELNÁ TECHNOLOGIE

1- SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ KŘÍŽENÍ

SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ KŘÍŽENÍ

Tento systém detekuje, když nejsou kola podvozku uprostřed kolejnice, což znamená boční pohyb jeřábu.

V takovém případě nastaví elektronický řídicí systém korekční hodnotu podle pohybu a nastaví na každém motoru jinou rychlosti otáčení, dokud se oba podvozky nepohybují synchronně, paralelně.

Jeho výhodami je menší opotřebení kol a zabránění zablokování jeřábu.

 

2- SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ HOUPÁNÍ

SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ HOUPÁNÍ

Tento systém detekuje houpání zátěže během provozu pomocí kamer umístěných ve zvedáku a reflektorů umístěných v nástrojovém vybavení.

Pokud to nastane, tak pomocí frekvenčního měniče systém upraví rychlost jeřábu i vrátku (směr, posun nebo otočení), aby vyrovnal setrvačnost zátěže a dosáhl plynulého pohybu.

Výhodami jsou výpočet nejlepší trajektorie, bezpečnější přeprava a přesnější umístění zátěže .

 

3- REKUPERACE ENERGIE

REKUPERACE ENERGIE

Tento systém obnovuje kinetickou energii z brzdných procesů jeřábu a přeměňuje ji na elektrickou energii.

V těchto případech se kinetická energie nerozptýlí v odporech, ale odešle se do modulárního regeneračního frekvenčního měniče, který ji vrátí zpět do systému jako elektrickou energii.

Jeho hlavní výhodou je snížení nákladů na elektrickou energii, protože vrácená energie se neodebírá z elektrické dodávky závodu.

 

4- NEJNOVĚJŠÍ SVĚTELNÁ TECHNOLOGIE

NEJNOVĚJŠÍ SVĚTELNÁ TECHNOLOGIE

Tato světla vybavená diodami LED svítí delší dobu a vyžadují méně údržby a výměn než u předchozích modelů. Rovněž poskytují lepší osvětlení za nižší cenu.

 

Hledáte kvalitní jeřáby a další zdvihací zařízení? Žádost o nabídku